Rólunk

Miskolc Város Közoktatásáért Közalapítvány fenntartásában működő Célpont Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 2004 szeptemberében kezdte meg működését.

Az intézmény feladatköre: Az ifjúsági iroda non-profit, humán szolgáltatást biztosító ifjúságsegítő intézmény, mely

– új kommunikációs csatornák létrehozásával járul hozz a fiatalok a hasznos és kulturált szabadidő eltöltéséhez,

– információs és tanácsadó tevékenységével segíti a hozzá forduló fiatalokat mindennapi problémáik megoldásában,

– mindennapi működésével az ifjúsági rétegcsoportok – kiemelten a veszélyeztetett, marginalizálódott, hátrányos helyzetű fiatalok – beilleszkedési zavarainak csökkentésében, megelőzésében vállal szerepet.

Szervező munkája révén:

– helyet biztosít alkalmi rendezvények megrendezéséhez

– saját tevékenysége révén önálló programokat szervez.

Az ifjúság számára ingyenesen biztosít:
– jogi, iskolai, pályaválasztási és egyéb tanácsadást.
– közérdekű, szabadidős, kulturális és egyéb, a helyi igényekhez igazodó közhasznú információkat,
Segítséget nyújt az ifjúság, különösen annak veszélyeztetett csoportjai számára, krízishelyzetek megoldásában.
Nyilvántartja és ajánlja a hazai és külföldi munkalehetőséget.
Mentálhigiénés szolgáltatást nyújtókkal folyamatosan kapcsolatot tart és propagálja ezeket a szolgáltatásokat.
Tevékenyen közreműködik az önkormányzat által kezdeményezett programok megrendezésében: városi fesztiválokon és a nemzeti ünnepeken helyszín és technikai eszközök díjmentes biztosítása.
Miskolc város tárgyi kultúrájának és szellemi örökségének ápolása és terjesztése.
Összehangolt együttműködés a város kulturális intézményeivel.
A kulturális hátrányok csökkentésére irányuló szakmai programok rendezése.