TOP-6.9.2-16-MI2-2017-00004

Vörösmarty Város-Rész-Vétel programsorozat

2021. december 29-én zárult le a TOP-6.9.2-16-MI2-2017-00004 – Helyi identitás és kohézió erősítése-  „Vörösmarty Város-Rész-Vétel programok” című projekt, amely a Miskolc Város Közoktatásáért Közalapítvány és a Morus Ifjúsági Egyesület közreműködésével valósult meg. A projekt támogatási összege 55 millió Ft.

A projekt célja a Vörösmarty városrészben a  közösségek kezdeményező és cselekvőképességének fejlesztése, a közösségi szerepvállalás, a helyi lakosság identitásának erősítése és a társadalmi kohézió elősegítése volt.

A Célpont Közösségi Tér 2018-ban, egy több mint három évet felölelő időszakban tűzte ki célul, hogy közösségépítő programokkal segítse elő az itt élők identitásának növelését, a városrészhez való kötödését. A közösségi programok megtervezése a lakosság segítségével, igényeikhez alkalmazkodva valósult meg. Így született meg a városrészben több olyan közösségi akció, program, folyamat, amelyhez több mint 5000 fő helyi lakos kapcsolódott.

Többek között az alábbi  közösségi akciókra került sor: Lakossági Zsibvásár, Városi Kertszépítők, Egészségügyi Szűrőnap,  Családi Napok, Önkéntes akciók, Kulturális és Ünnepre Hangoló programok. A kisközösségekre épülő programok színes palettája: társasjáték klub, tornafoglalkozások, túrák, ismeretterjesztő előadások, tanulókörök, kézműves klub, baba-mama klub és életmód klub.

Lehetőséget biztosítottunk rendhagyó osztályfőnöki órákon, bűnmegelőzési előadásokon és közlekedésbiztonsági napközis táborokban való részvételhez is.

A közösségi programok mellett fontosnak tartottuk, hogy mindenki megismerje lakóhelyének történetét, mert a múlt megismerésével gyökereink ismeretével még inkább erősödik a városrészhez való kötödésünk. A projekt részeként helytörténeti gyűjtőmunkára, helyismereti előadássorozatra és egy helytörténeti kiállításra is sor került. Közös értékeink felkutatásra való törekvésünk két részből álló hiánypótló helytörténeti kiadvánnyal zárult, amelyből megismerhetjük a Vörösmarty lakótelep és a Selyemrét történetét, építészeti és természeti értékeit és a városrészhez kötődő elődeink legendáit.

A programban résztvevő munkatársak és önkéntesek közösségfejlesztő tevékenységüket a „Cselekvő közösségek” projekt által kidolgozott módszertani útmutatások alapján hajtották végre.

Úgy érezzük, hogy a pályázatban megfogalmazott célokat sikerült elérnünk és a visszajelzések alapján erősödött a lakosok helyi identitása, növekedett és elmélyült a kapcsolati hálójuk. A pályázat lezárása után több olyan program is folytatódik, amelynek megvalósítása a lakosok aktív közreműködésének köszönhető.